Privacybeleid


Wij houden ons streng aan de wettelijke voorschriften en wij willen u hier goed over informeren. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe we daar mee omgaan en met wie u contact op kunt nemen bij vragen over dit onderwerp.

1. Instantie
Moezel vakanties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
De heer R.R. Willemse
info@moezelvakanties.com

2. Verwerking persoonsgegevens
Moezel Vakanties verwerkt op info@moezelvakanties.com onderstaande persoonsgegevens:
a. geslacht;
b. voor- en achternaam;
c. adresgegevens;
d. (mobiel) telefoonnummer;
e. bankgegevens;
f. emailadres.

3. Online activiteiten kinderen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moezelvakanties.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel verwerking persoonsgegevens
Moezel vakanties verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om onze dienst uit te voeren. Moezel vakanties maakt van de verzamelde gegevens geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming. Alle persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan of omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen. Wij verwerken op Moezel Vakanties de onderstaande functionaliteiten:

Boekingsformulier: wanneer u het boekingsformulier invult dan is het van algemeen belang dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunnen wij uw boeking verwerken en u hiervan op de hoogte stellen.

Contactformulier: wanneer u het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat we het antwoord op uw vraag/opmerkingen kunnen terugkoppelen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Moezel Vakanties verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moezel Vakanties.

7. Verzoek indienen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moezelvakanties.com.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.