Voorwaarden voor gebruik


Reserveringen:
Uw opdracht tot het aanvragen van accommodatie is bindend voor u en Moezel vakanties. Uw reservering wordt door Moezel vakanties per omgaande bevestigd. Mocht u 10 dagen na reservering nog niet in het bezit zijn van een schriftelijke bevestiging, dient u direct contact met Moezel vakanties op te nemen. De huurovereenkomst omvat de gehuurde wooneenheid met de complete inventaris. Degene die boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt.

Betalingen:
Na ontvangst van de schriftelijke Moezel vakanties bevestiging voldoet de huurder als garantiebedrag een aanbetaling van 30% van de huursom. Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van de gereserveerde periode dient terstond de gehele reissom te worden voldaan.

Wijzigingen:
Indien de huurder na de boeking alsnog een wijziging wenst aan te brengen, zal getracht worden aan dit verzoek te voldoen.

Annulering:
Bij annulering zijn naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42e dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst 60% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28e dag tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
  • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

Verblijfsduur:
Minimum verblijfsduur van twee nachten.

Aantal personen:
Het opgegeven aantal personen mag niet worden overschreden. De verhuurder heeft het recht meer personen te weigeren.

Prijzen:
De prijzen zijn dagprijzen en in euro's genoemd.

Schoonmaak:
Bij vertrek dient de huurder ervoor te zorgen dat alle afval in de (juiste) container is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de wooneenheid weer opgeruimd wordt achtergelaten. De kosten voor eindschoonmaak is in de huurprijs opgenomen.

Huisdieren:
Eén huisdier is toegestaan tegen vergoeding.

Schade:
De huurder is verplicht het gereserveerde vakantieverblijf met inventaris "als een goed huisvader" te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade die tijdens de verblijfsperiode is ontstaan, dient voor vertrek te worden gemeld en vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten schuld van de gasten is ontstaan. De huurder is gehouden bij het betrekken van het appartement, mogelijk manco's aan woning of inventaris of het ontbreken van noodzakelijke inventaris, dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk bij verhuurder te melden en deze de gelegenheid te geven tot reparatie of aanvulling. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het downloaden van media uit illegale bron door het via de verhuurder ter beschikking gestelde IP-adres. 

Roken:
Appartementen zijn rookvrij en ook in rest van het gebouw mag niet gerookt worden.

Aansprakelijkheid:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekeringen van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan voor u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het downloaden van media uit illegale bron door de huurder via het ter beschikking gestelde IP-adres van de verhuurder.